Nemo belangenvereniging van wandelaars
Westerpark 2 - 1013 RR Amsterdam - tel/fax 020-6817013 - mailto:nemo@pz.nl - www.struinen.nl

 NEMO CAMPAGNE VOOR EEN WANDELWET

klik hier voor video-opname van Tweevandaag: ga naar de uitzending van 5 oktober 2004
klik hier voor het verslag van de 2e aktiewandeling van 29 oktober 2004 in de Bovenkerker Polder

klik hier voor reacties en discussie (reageer!)

Over wetten en wandelaars, met voorstellen voor een nieuwe wandelwet: klik hier
Om de vrijheid van de wandelaar: een pleidooi voor het struinen: klik hier

Verslag 3e Aktiewandeling 26 november 2004
Amstelhoek, Gemeente Ronde Venen  

dijk langs Kerkvaart: keuze voor fietspad langs autoweg of grasdijk met hekken

Een ijzige kou blies over de mistige polders, een uitdaging voor geharde winterwandelaars. De grasdijk bij Amstelhoek bood toegang tot een sprookjesachtig landschap, maar al na 5 meter werden het sprookje verstoord door een mollenvanger die razend en tierend ons de toegang verbood. Hij bleek niet voor rede vatbaar. De dijk is feitelijk de enige onverharde wandelverbinding vanaf Amstelveen/Uithoorn naar het zuiden, maar helaas kan de gemeente Ronde Venen hier niets uitrichten. De boeren liggen dwars en de middelen (en politieke wil) ontbreken om de unieke wandelverbinding te legaliseren. Dus wij dropen af naar een asfaltweg. De dijk langs de Kerkvaart had voor de helft te hoge hekken om te wandelen, maar de tweede helft was goed te doen. Terug via de asfaltweg langs de Kromme Mijdrecht 

Wat en hoe:
- De route ligt in de provincie Utrecht, in de gemeente De Ronde Venen.
- De wandeling gaat van (Fort) Amstelhoek via de Tweede Bedijking naar de Kerkvaart (Mijdrecht) en de Pondskoekersluis. Via (de) Kromme Mijdrecht weer terug naar het Fort. 
- Lengte 7 km.; eventueel 8 km. als er van de hoofdroute af gelopen wordt –en weer terug naar de route- tot een groot knelpunt langs de Kerkvaart richting Mijdrecht.
- Het voorgestelde rondje is voor de helft onverhard en overal verkeersluw.

Knelpunten:
- De grasdijk dwars door de Tweede Bedijking is een schitterende, onverharde route. De status is echter onduidelijk (er zijn vele boeren eigenaar of pachter van delen van deze dijk) en er staan (eenvoudige) hekken aan begin en eind.
- De dijken langs de Kerkvaart zijn aan beide zijden privé-eigendom en hebben veel, soms moeilijk te passeren, hekken.
- Richting Mijdrecht (van de hoofdroute af) staat er op de noordelijke dijk van de Kerkvaart een huis met onneembare hekken.
-
De gemeente De Ronde venen (met de kernen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen) voert wel een wandelbeleid, maar kan niet door de pachtcontacten en de  privé-eigendom van de dijken (de belangrijkste wandeladers) heen breken.

Belang:
1) Wandelmogelijkheden
Er zijn weinig legale, onverharde wandelmogelijkheden in De Ronde Venen. De voorgestelde route zou goed passen in het streven om een relatief onverharde verbinding te creëren tussen Amsterdam en de Vechtstreek, via de Amstel en De Ronde Venen.
- Aan de noordzijde kan het rondje aansluiting krijgen op de in het concept van het Noord-Hollandpad voorgestelde wandelroutes aan weerszijden van de Amstel, bij Uithoorn, Amstelhoek, Nessersluis en Nes a/d Amstel.
- De verbinding via de oostzijde van de Kerkvaart kan een oostelijke doorloop opleveren naar de al bestaande en in ontwikkeling zijnde wandelroutes via de voormalige trambaan, uit het wandelpadenplan voor het Groene Hart en i.h.b. De Ronde Venen tussen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
2) Landschap en cultuur
De bewandelbare dijken geven, door hun relatief hoge ligging boven de laaggelegen polders en door het nog goeddeels open landschap, fraaie uitzichten in alle richtingen. Ook geven ze een goed inzicht in de ontstaansgeschiedenis van een landschap van droogmakerijen op de plaats van vroegere verveningsplassen, de essentie van het grondgebied van de gemeente.
3) Wandelpolitiek
Het bewandelen van de betreffende dijken kan een stimulans geven aan het uitvoeren van de voorhanden plannen op het gebied van recreatie, en m.n. wandelen, in de gemeente. Plannen zijn er genoeg, maar het schort aan de uitvoeringswil en –mogelijkheden.

Meer informatie over de campagne voor een nieuwe wandelwet: klik hier
Het belang van de wandelaar; over wetten en wandelaars: klik hier voor meer achtergrondinformatie
Om de vrijheid van de wandelaar: klik hier voor een pleidooi voor het struinen

klik hier voor video-opname van Tweevandaag: ga naar de uitzending van 5 oktober 2004
klik hier voor reacties en discussie. Reageer via het meldformulier.


- Doorgeven van knelpunten.

- U opgeven als informant of contactpersoon
- Organiseren van een themawandeling

-
Bezoek aan een knelpunt
- Organiseren van een actie

- Het aangaan van een juridische procedure
- Actief worden als vrijwilliger