UKO DE HELD VAN OKESDORP (OUD OSDORP);
EERSTE BEWONER VAN DE BRETTEN
 
Wandelorganisatie Nemo heeft een wandelroute aangelegd vanaf de Haarlemmerpoort over de Brettenzone naar Oud Osdorp (de Tuinen van West). Hierbij wordt de historische legende ‘Uko van Okesdorp’ verteld om iedereen kennis te laten maken met dit wonderlijke landschap en zijn ontstaansgeschiedenis. De wandelroute kan het hele jaar gelopen worden. 

Legende ‘Uko van Okesdorp’: de ‘nieuwe Gijsbrecht’

Het historische cultuurlandschap rond Oud Osdorp en de middeleeuwse Spaarndammerdijk zijn het decor van de legende Uko van Okesdorp over het ontstaan van dit bijzondere gebied. De hoofdpersoon van de legende is de held Uko van Okesdorp en zijn nakomelingen; de vrije Friese boeren van Oud Osdorp en Sloten die het land ontgonnen, verdreven werden door overstromingen en konden overleven door dijken te bouwen.Uit de legende blijkt dat niet Vondel’s Gijsbrecht van Aemstel de grote held is van Amstel en IJ, maar Uko van Okesdorp. Okesdorp is de middeleeuwse naam van Osdorp dat ‘dorp van Uko’ betekent, waarvan ook Hoekenes (Oocknes) en Ookmeer is afgeleid. Volgens de legende is Uko van Okesdorp als veenontginner en dijkenbouwer de stichter van het oude Osdorp en Sloten. Maar hij is ook een vrijheidsstrijder die de bisschop en de graaf om de tuin leidde en een vrijstaat creëerde tussen Haarlem en Amsterdam. De legende van Uko en zijn nakomelingen verbindt de Gijsbrecht met zijn oorsprong en gaat verder waar Vondel ophoudt. Nemo heeft de onbekende legende bewerkt tot wandeltheater. Wandelen is de beste manier om de legende te beleven en er achter te komen hoe Oud Osdorp, de Bretten en Amsterdam-West ontstaan is! De theaterwandeling wordt door Nemo georganiseerd vanaf de Haarlemmerpoort, via het Westerpark naar de Lange Bretten waar de eindmanifestatie plaatsvindt.Nemo organiseert de theaterwandeling om te laten zien hoe bijzonder waardevol en aantrekkelijk dit unieke gebied is. De legende van Uko biedt letterlijk een wandelroute naar de waardering en herstel van dit miskende monumentale landschap. Hiermee wil Nemo een creatieve inbreng leveren aan de bestaan inrichtingsplannen voor het gebied, met name gericht op wandelmogelijkheden en projecten gericht op de beleving van het gebied.  

WANDELEN ALS ‘ONTGINNEN’
Het struinen van de Haarlemmerpoort naar de Lange Bretten en verder naar Halfweg voert de wandelaar weer terug naar de11e eeuw. Toen was het gebied volledig bedekt met een dikke laag veen (4 m. boven de zeespiegel). Nu is het gebied bedekt met een ondoordringbare laag stadscultuur; bedolven door stadsuit-breidingen, havens, Schiphol, snelwegen en industrieterreinen. Er zijn weer pioniers nodig die het aandurven het gebied opnieuw te ontginnen. Met hun legende als gereedschap pionieren en struinen de wandelaars door het stadslandschap, via historische objecten die als oeroude tekens (net als grottekeningen, menhirs, obelisken) oprijzen uit de stadswildernis: stukjes oude zeedijk, kades, dorpskerken, banpalen, sporen van dijkdoorbraken, oude kerkhoven, gemalen, middeleeuwse veenontginningen, oude verveningen, vestingen, boerderijen, kassen, oude spoordijken, jaagpaden, verhalen van boeren en tuinders enz. Het zijn de wandelaars die als pioniers voor een gigantische klus staan, dit stadslandschap te ontginnen en toe te eigenen.