Ontdek de geheimen van de Overbraeck!

“Overbraeck” is een buurtschap in de Overbraker Binnenpolder tussen het Westerpark, de havens, de Haarlemmerweg en het oude dorp Sloterdijk. Hier ligt nog een oud natuurrijk cultuurlandschap waar je alle fasen van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap terug kunt vinden, vanaf het Oerij en de ongerepte wildernis, tot de middeleeuwse dijken en veenontginningen, de buitenplaatsen, boerderijen, molens, gemalen en moestuinen, en tenslotte de oprukkende verstedelijking met de trekvaart, spoorlijn, gasfabriek en begraafplaatsen. In dit monumentale natuurrijke cultuurlandschap zijn een groot aantal organisaties actief in de natuur en staat natuurbeleving centraal. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om meer bekendheid te geven aan dit onbekende deel van het Westerpark. Daarmee willen ze meer mensen betrekken bij het gebied en hun (natuur)activiteiten, en ervoor zorgen dat het unieke natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het gebied behouden blijft.  Hiermee wordt een anoniem en onbekend deel van het Westerpark (officieel bekend als Fase E en deel B) letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet en geďntegreerd in de omringende buurten en stadsdelen.

Organisaties van de Overbraeck

Vrienden van het Westerpark, Vrijwilligers van de Waternatuurtuin, Kinderboerderij Westerpark, Schoolwerktuin Mr. A. de Roos, Nemocentrum de Braeck, Tuinpark Nut&Genoegen, Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Begraafplaats Sint Barbara, Paardenschool Kakelbont, Buurtboerderij Ons Genoegen, Sierduiven Fokkers Vereniging Amsterdam, Tuinpark Zonnehoek, V.D.H. Kringgroep de Hoofdstad (hondenvereniging), Sportpark Transformatorweg, Paardenweide, Schapenboer.