1 2 3 3-2 3-3 4 4-2 4-3 4-4 4-5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-2 14-3 14-4 15 16 17 17-2 17-3 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 haarlemmerpoort Domela Nieuwenhuis Haarlemmertrekvaart Haarlemmertrekvaart Willemspoort GGD-gebouw Westerpark D'Een Honderd Roe Westergasfabriek Kinderboerderij Schooltuinen 200 Roe Soelen Spaarndammerdijk Aardappeloproer 1917 Volkstuinen 400 Roe Sloterdijk Sloterdijk Dorpstraat Sloterdijk 1950 Oude Spuisluis teleport Haarlemmertrekvaart 1200 Roe Hofstede Geuzeveld Banpaal Spaardammerdijk Groote Braak Haarlemmertrekvaart Station Halfweg Blauwe Tram Raadhuis Stoomgemaal Gemeenlandshuis Suikerfabriek